top of page

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons van cruciaal belang. Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons onze prioriteit is en daarom is deze privacyverklaring van toepassing op onze website.www.domainedevalbonne.com (hierna de “Site”) en alle relaties of niet-bestaan tussen het bedrijf Valbonne Sweet Event en zijn klanten en partners. Wij nemen de bescherming en het respect van de privacy van de gebruikers van onze website serieus en nemen de nodige maatregelen om dit te garanderen. Het bedrijf Valbonne Sweet Event zorgt voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 gewijzigd en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

Wat is een privacybeleid? Dit is een schriftelijk document waarin u, als gebruiker van onze website, wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij over u verzamelen wanneer u onze site bezoekt. Wij verbinden ons er daarom toe om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die wij verzamelen te respecteren op de manier die hieronder wordt beschreven. Onze gebruikers vinden in dit “Vertrouwelijkheidsbeleid” de persoonlijke informatie die we over hen verzamelen, voor welke doeleinden deze informatie wordt gebruikt, de middelen om deze te verzamelen, de middelen die gebruikers hebben om zich tegen de verzameling te verzetten, evenals de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om hun persoonlijke gegevens beschermen. “Persoonlijke informatie” of “persoonlijke gegevens” betekent alle informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd, zoals: achternamen, voornamen, post- en elektronische adressen, telefoonnummers, een IP-adres, een computerverbindingsidentificator, enz.

Via de websitewww.domainedevalbonne.com Het bedrijf Valbonne Sweet Event kan de persoonlijke gegevens verzamelen van elke persoon die een vraag stuurt naar het bedrijf Valbonne Sweet Event via het gedeelte “Contact” van de site. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan het bedrijf Valbonne Sweet Event worden doorgegeven, zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 gewijzigd en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

1 – Verzameling van persoonlijke gegevens

Het bedrijf Valbonne Sweet Event kan persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wanneer u een contactformulier op onze site invult.www.domainedevalbonne.com of tijdens onze bijeenkomsten

 • Naam

 • Voornaam

 • Beleefdheid

 • Adres

 • e-mailadres

 • Vast/mobiel telefoonnummer

 • Bankgegevens tot einde verblijf

 • Bezigheid

 • Datum evenement

 • Aantal verwachte personen

 • Geselecteerde dienstverleners

Informatie over uw gebruik van de site, zoals IP-adres, browsertype, software, hardware, geografische locatiegegevens en de webpagina die u bezocht toen u toegang kreeg tot de website.

Daarnaast verzamelt Valbonne Sweet Event automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze website.www.domainedevalbonne.com. Zo houdt het bedrijf Valbonne Sweet Event bijvoorbeeld automatisch bij welke onderdelen van de website u bezoekt, welke internetbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de website, evenals uw IP-adres. Wij kunnen u op basis van deze gegevens niet identificeren, maar het stelt het bedrijf Le Valbonne Sweet Event wel in staat om statistieken op te stellen over het gebruik van de website bij het publiek en om meer gerichte communicatie te sturen. De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld via de hieronder beschreven verzamelmethoden, in sectie “2 – Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens”.

2 – Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via de volgende methoden:

 • Een samenwerking met het bedrijf Valbonne Sweet Event

 • Bezoek de websitewww.domainedevalbonne.com

 • Klantaccount aanmaken: offerteaanvraag/brochure

 • Het contactformulier(en)

 • Uw gebruik van de diensten van het bedrijf Valbonne Sweet Event

 • Het verifiëren van uw identiteit

 • Correspondentie gevoerd met en afkomstig van de firma Valbonne Sweet Event

 • De opiniepeiling

 • Koekjes

 • Sociale netwerken

 • De persoonsgegevens die door het bedrijf Valbonne Sweet Event worden verzameld, worden daarom uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

3 – Gebruik van persoonsgegevens

www.domainedevalbonne.comkan de verzamelde gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken voor:

 • Navigatie op de site, beheer en traceerbaarheid van door de gebruiker bestelde diensten mogelijk maken.

 • Optimaliseer de gebruikerservaring, kwaliteit, beheer, navigatie en inhoud van de bedrijfswebsite van Valbonne Sweet Event.

 • Het aanmaken van een klantaccount en bevestiging van deze creatie.

 • Klant-/prospectrelatiebewaking bij reserveringen.

 • Verbeter de klantenservice en uw ondersteuningsbehoeften.

 • Contact: contact met u opnemen via e-mail en/of telefoon.

 • Om tevredenheidsonderzoeken, onderzoeken en optionele onderzoeken uit te voerenwww.domainedevalbonne.com

 • Het verzenden van gerichte marketingcampagnes en advertenties van Valbonne Sweet Event, updates en promotionele aanbiedingen op basis van uw communicatievoorkeuren en toestemming.

 • Bied gepersonaliseerde advertentie-inhoud aan.

 • Het versturen van offertes, bonnen en facturen.

 • Verzamel statistische elementen.

 • Het voorbereiden van een offerte.

 • Een wedstrijd beheren.

 • De uitvoering van een contract afgesloten met het bedrijf Valbonne Sweet Event

 • Ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, etc.).

4 – Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Het bedrijf Valbonne Sweet Event is de enige eigenaar van de informatie die op de Site wordt verzameld.www.domainedevalbonne.com. Uw persoonsgegevens worden om welke reden dan ook zonder uw toestemming niet verkocht, uitgewisseld, overgedragen of aan derden gegeven, behalve voor zover dit nodig is om te reageren op een verzoek en/of transactie in het kader van klantrelatiebeheer.

5 – Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en hun navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens het bedrijf Valbonne Sweet Event.

Als de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens die zij verzameltwww.domainedevalbonne.com verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is in het bijzonder aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en om een register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met realiteit.

Elke keerwww.domainedevalbonne.com persoonsgegevens verwerkt, neemt het bedrijf Valbonne Sweet Event alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoorwww.domainedevalbonne.com behandelt ze.

Daarnaast verzamelt Valbonne Sweet Event automatisch anonieme informatie over uw gebruik van onze website.www.domainedevalbonne.com. Zo houdt het bedrijf Valbonne Sweet Event bijvoorbeeld automatisch bij welke onderdelen van de website u bezoekt, welke internetbrowser u gebruikt, welke website u bezocht toen u toegang kreeg tot de website, evenals uw IP-adres. Op basis van deze gegevens kunnen wij u niet identificeren, maar het bedrijf Le Valbonne Sweet Event stelt het bedrijf Le Valbonne Sweet Event in staat statistieken op te stellen over het gebruik van de website bij het publiek en om meer gerichte communicatie te sturen. De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt verzameld via de hieronder beschreven verzamelmethoden, in sectie “2 – Methoden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens”.

6 – Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden

www.domainedevalbonne.com  verbindt zich ertoe de over haar klanten verzamelde informatie niet te verwerken, hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ontoereikend” wordt erkend zonder eerst de klant hiervan op de hoogte te stellen. Maarwww.domainedevalbonne.com blijft vrij in de keuze van haar technische en commerciële onderaannemers, op voorwaarde dat zij voldoende garanties biedt met betrekking tot de vereisten van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).

www.domainedevalbonne.com   verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt deze daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden. Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhandelen of overdragen aan derden. Indien het voor Valbonne Sweet Event noodzakelijk is om uw persoonsgegevens aan derden bekend te maken, zal de betrokken derde partij verplicht zijn uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit “Vertrouwelijkheidsbeleid”. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is om informatie te delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of wanneer de wet ons daartoe verplicht om dat te doen.

Ondanks het bovenstaande is het echter mogelijk dat het Valbonne Sweet Event  maakt uw persoonsgegevens openbaar:

Aan de bevoegde autoriteiten wanneer het bedrijf Valbonne Sweet Event hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure en om onze rechten te garanderen en te verdedigen.

Wanneer Valbonne Sweet Event of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonlijke gegevens, die Valbonne Sweet Event heeft verzameld, een van de overgedragen activa zullen vormen.

www.domainedevalbonne.com  verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en er in het bijzonder voor te zorgen dat deze niet aan onbevoegde personen wordt doorgegeven. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van klantinformatie aantast echter onder de aandacht wordt gebracht van www.domainedevalbonne.com , deze moet de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van  www.domainedevalbonne.comen onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit “Vertrouwelijkheidsbeleid” te bereiken, zoals:

De dienstverlener die verantwoordelijk is voor het(de) betalingssysteem(en) voor het beheer en de validatie van uw aanvraag.

De dienstverlener voor het maken en onderhouden van websites, Les mots pour le Web, digitaal bureau.

Het bedrijf Valbonne Sweet Event zal zich onthouden van het verkopen, verhuren of doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden, behalve wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft verkregen en met de betrokken derde een gegevensverwerkingscontract heeft afgesloten, dat de nodige garanties bevat op het gebied van van de vertrouwelijkheid en de naleving van uw persoonlijke gegevens met de bescherming van uw privé- en beroepsleven. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens met derden worden gedeeld, kunt u bezwaar maken op het moment van verzameling of op elk moment daarna, zoals vermeld in sectie “8 – Rechten met betrekking tot gegevensbescherming van uw privéleven.”

7 – Opslag van persoonsgegevens

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door het voldoen aan een andere wettelijke verplichting zoals 10 jaar voor boekhoudkundige documenten, bewaart de onderneming Valbonne Sweet Event uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden, voor een occasionele bezoeker en voor een periode van 24 maanden vanaf de uitcheckdatum voor klanten van het bedrijf Valbonne Sweet Event om de doelstellingen te bereiken en te vervullen zoals beschreven in de verklaring van het “Privacybeleid”, onder punt “3 – Gebruik van persoonlijke gegevens”.

8 – Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privéleven

In overeenstemming met de bepalingen van de wet “Informatique et Libertés” van 6 januari 1978 gewijzigd en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)kunnen gebruikers van www.domainedevalbonne.com hun rechten met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitoefenen, zoals hieronder bepaald:

 • Recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van Gebruikersgegevens, recht om Gebruikersgegevens van persoonlijke aard te vergrendelen of te wissen (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, onjuist zijn van de datum, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.

 • Recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG).

 • Recht op beperking van de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 18 AVG).

 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van Gebruikersgegevens (artikel 21 AVG).

 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens die Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG).

 • Recht om het lot van de gegevens van Gebruikers na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie;www.domainedevalbonne.commoeten hun gegevens (al dan niet) doorgeven aan een derde partij die zij eerder hebben aangewezen.

Zodra www.domainedevalbonne.com op de hoogte is van het overlijden van een Gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt het bedrijf Valbonne Sweet Event zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te reageren op een wettelijke verplichting.

Indien de Gebruiker deze rechten wil kunnen uitoefenen op www.domainedevalbonne.com, kunt u ons een bericht sturen waarin u ons informeert over de rechten die u wilt uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met Estelle Coulon, als Managing Director, per e-mail op domainedevalbonne@gmail.com of per post naar Valbonne Sweet Event, 2022 chemin de Gavanon - 30130 Saint Paulet de Caisson, met vermelding in het onderwerp van de e-mail of brief “Rechten met betrekking tot de bescherming van uw privéleven”.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke persoonsgegevens hij graag wil zien.www.domainedevalbonne.com corrigeert, actualiseert of verwijdert, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort). Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die door de wet aan het bedrijf Valbonne Sweet Event zijn opgelegd, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten.

9 – Bescherming van persoonsgegevens

Het bedrijf Valbonne Sweet Event verbindt zich ertoe redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen, evenals verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke karakter. We gebruiken de modernste encryptie om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen. We beschermen uw gegevens ook offline. Alleen werknemers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie.

De gegevens die via de site www.domainedevalbonne.com worden verzameld en opgeslagen, worden gehost door het bedrijf​

 

Wix

1 Grant's Row

Dublin 2 D02HX96

Ierland

Gegevensopslag is gegarandeerd in Frankrijk. Ongeacht de inspanningen is geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag volledig veilig. Wij kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers hiervan op de hoogte stellen, zodat zij passende actie kunnen ondernemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We streven ernaar onze klanten volledig te informeren over alle zaken die verband houden met de veiligheid van hun account en hen alle noodzakelijke informatie te verstrekken om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site;www.domainedevalbonne.comwordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

10 – Update van de verklaring “Vertrouwelijkheidsbeleid”.

Het bedrijf Valbonne Sweet Event is bevoegd om deze “Vertrouwelijkheidsbeleid”-verklaring bij te werken door een nieuwe versie op de website te installeren;www.domainedevalbonne.com. Het is bijzonder raadzaam om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop het “Vertrouwelijkheidsbeleid” is weergegeven regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de nieuwe voorwaarden.

11 – Hyperlinks naar andere websites

De websitewww.domainedevalbonne.com kan hyperlinks bevatten die naar andere websites leiden. Valbonne Sweet Event kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het “Vertrouwelijkheidsbeleid” of de praktijken met betrekking tot het privéleven van derden.

12 – Inhoud ingebed van andere sites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.). Inhoud die is ingesloten vanaf andere sites gedraagt zich hetzelfde alsof de bezoeker naar die andere site zou gaan.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, trackingtools van derden insluiten en uw interacties met deze ingesloten inhoud volgen als u een account heeft dat aan hun website is gekoppeld.

13 – Toestemming

Door onze website te gebruikenwww.domainedevalbonne.com, bent u verplicht dit “Vertrouwelijkheidsbeleid” en het " Servicevoorwaarden " via de selectievakjes die aanwezig zijn bij het verzamelen van informatie om te profiteren van de diensten van het bedrijf Valbonne Sweet Event.

14 – Klachten

Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop Valbonne Sweet Event uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kunt u allereerst contact met ons opnemen, zodat wij de klacht(en) kunnen oplossen. Als dit niet voldoende is, kunnen gebruikers van www.domainedevalbonne.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten en in het bijzonder bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) door de volgende link te volgen: https://www.cnil.fr/fr/plaintes

15 – Neem contact op met Le Domaine de Valbonne

Als u vragen heeft over het “Privacybeleid” of hoe Valbonne Sweet Event uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, neem dan contact met ons op via e-mail op domainedevalbonne@gmail.com of per post in Valbonne Sweet Event, 2022 chemin de Gavanon - 30130 Sint-Paulet de Caisson.

Volg ons op Instagram

Waar kunt u ons vinden

2094 Chemin de Gavanon

30130 Saint-Paulet-de-Caisson Occitanie, Provence

+33 (0)6 07 13 68 56

domainedevalbonne@gmail.com

© 2021-2023

-

Alle rechten voorbehouden

-

Domaine de Valbonne

-

-

bottom of page